ÜGYVÉDI TEVÉKENYSÉG

"Az ügyvéd igazi feladata megbékíteni egymással a szemben álló feleket."
/Mahatma Gandhi/

Ingatlanjog

Társasági jog

Cégjog

Adójog

Szerződések joga

Közigazgatási jog

Ingatlanjog

Széleskörű tapasztalattal rendelekezünk az ingatlanokhoz kapcsolódó tulajdonátruházási megállapodások - adásvétel, ajándékozás, jelzálogjog alapítások, életjáradéki megállapodások, öröklési szerződések, telekalakítások, közös tulajdon megszüntetése - elkészítése, földhivatali eljárások valamint jogviták rendezése esetén.

Föbb ingatlanjogi ügyek:

Adásvételi szerződés
Bérleti szerződés
Ajándékozási szerződés
Épület kiemelési megállapodások
Ingatlan megosztási megállapodások
Telek megosztási megállapodások
Öröklési szerződés
Használati szerződés
Haszonélvezeti jog alapítása, megszüntetése
Jelzálog alapítása, megszüntetése 
Közös tulajdon megszüntetése

Ingatlanvásárlásai, - eladásai és ingatlanokkal kapcsolatos egyéb szerződései, esetleges jogvitái esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!

Társasági jog /Cégjog

Teljeskörű jogi és adótanácsadással és okiratszerkesztéssel segítjük az Ön cégalapítását, cégiratainak módosítását, cégének működését. 

Főbb cégjogi ügyek, melyekben számíthat irodánkra:

Cégek alapítása (Kkt., Bt. Kft., ZRt.)
Cégek módosítása (pl. Adásvételek, Tulajdonosi kör változása, Ügyvezető változása, Székhelyváltozás, Telephelyváltozás, Az okiratok tartalmi változásai, Felügyleő bizottsági tagokat érintő változások, Könyvvizygálókat érintő változások)
Aláírás minták
Cég szabályzatok készítése
Cégbíróság előtti eljárások
Vételi opciók
Cégek átalakulása, cégformaváltások

Cégalapítással, - módosítással kapcsolatos  illetve egyéb cégügyei esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!


Adójog

Főbb adónemek és adójogi kérdések, melyekkel irodánk foglalkozik:

ÁFA
Társasági adó
KIVA
KATA
SzJA
Helyi adók

Adótervezés
Adóoptimalizálás
Ingatlanadózás

Ingatlanjogi szerződésekhez kapcsolódó adózási kérdések
Adóhatóságok előtti eljárások

Adózással kapcsolatos kérdései esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!

Szerződések joga 

A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A szerződések alapvető feltételei a fejlett gazdasági életnek. A szerződés megállapodás, a vagyoni kapcsolatok tipikus formája, meghatározott dolog vagy tevékenység szolgáltatására irányuló viszony.

A szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg. Magyarországon nincs ún. szerződéses típuskényszer, ezért gyakoriak az ún. vegyes szerződések vagy az atipikus szerződések, amelyek egyetlen szerződéstípusba sem sorolhatóak. Vegyes szerződésről akkor beszélhetünk, ha valamely szerződés, egyszerre több, a Ptk. megtalálható, nevesített szerződéstípus jellemzőivel rendelkezik. Atipikus szerződésről beszélünk akkor is, amikor a szerződés sem egy, sem több szerződéstípus jegyeit sem hordozza.

Főbb szerződéstípusok, melyekhez segítséget nyújtunk:

Adásvételi szerződés
Bérleti szerződés
Munkaszerződés
Vállalkozási szerződés
Megbízási szerződés
Letéti szerződés
Ajándékozási szerződés
Épület kiemelési megállapodások
Ingatlan megosztási megállapodások
Telek megosztási megállapodások

Vagyonjogi megállapodások / Házastársi vagyonjog

Öröklési szerződés

Életjáradéki szerződés

Kölcsönszerződés

Szerződésekkel, végrendelkezéssel kapcsolatos kérdései esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!

Közigazgatási jog

Komoly tapasztalattal rendelkezünk az építési jog, a kisajátítási eljárások, a telekalakítási elárások, egyéb telekrendezési ügyek,  illetve a helyi adó eljárások területén.

Főbb közigazgatási ügyek,  melyekkel irodánk foglalkozik:

Kisajátítási eljárások
Telekrendezési ügyek
Közigazgatási hatósági ügyekben jogi képviselet
Közigazgatási bírósági perekben jogi képviselet
Helyi adók 
Építményadó

Közigazgatási határozatokkal, eljárásokkal kapcsolatos kérdései esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!


Ugrás az Adótanácsadáshoz!

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. Süti tájékoztató